fundusze_norweskie.png

O projekcie
W dniu 7 marca 2023 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn.: „Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.


Projekt składa się z 3 części:
- części inwestycyjnej, polegającej na termomodernizacji budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja oraz montażu instalacji fotowoltaicznej;
- części informacyjno-promocyjnej, nakierowanej na upowszechnianie informacji o celach i efektach projektu oraz na zwiększenie świadomości społecznej o problematyce efektywności energetycznej oraz informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021;
- części edukacyjnej, która ma na celu propagowanie idei związanych z energią odnawialną, efektywnością energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym.

Kwota dofinansowania zadania to 3 380 688,47 złotych

Partnerstwo
Partnerem projektu z Państwa darczyńcy jest LMG LIGHTHOUSE TRUST z Lichtensteinu.

Cel projektu
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, prowadzące do zmniejszenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, co będzie skutkowało zmniejszeniem kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w tym budynku.

Okres realizacji projektu
Projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024.

Link do strony funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego: www.eeagrants.org